Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

kopciurek
21:13
kopciurek
21:07
9120 85cb 420
Reposted fromzglowawchmurach zglowawchmurach viay-xcv-y y-xcv-y

March 27 2017

kopciurek
22:50
6181 6f76 420
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
kopciurek
22:50
7238 0322 420
Reposted fromkrzysk krzysk
kopciurek
22:50
7563 7b88
Reposted fromqb qb viay-xcv-y y-xcv-y
kopciurek
22:45
Za krótką chwilę pełnego szczęścia płaci się przewlekłym bólem.
— Anna Maria Nowakowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viay-xcv-y y-xcv-y
kopciurek
22:45
8411 cc7a 420
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viay-xcv-y y-xcv-y
22:44
8266 02ab 420
Reposted fromerial erial viay-xcv-y y-xcv-y
22:44
Wiem, że mam różne oblicza.
Raz łatwo się ze mną dogadać
Ale czasem nie da się ze mną wytrzymać
— (via perdiditt)
Reposted fromshitsuri shitsuri viay-xcv-y y-xcv-y
kopciurek
22:43
rok temu o tej porze też było chujowo
Reposted fromcompromise compromise viay-xcv-y y-xcv-y
kopciurek
22:43
Nie żałuje rzeczy, które zrobiłam źle. Żałuję dobrych rzeczy, które zrobiłam dla nieodpowiednich ludzi.
kopciurek
22:42
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
Reposted fromniewychowana niewychowana viay-xcv-y y-xcv-y
kopciurek
22:42
Najgorsze są pogodne niedziele...- pomyślał bez siły do walki - puste, piękne, słoneczne niedzielne poranki, wiosenne i letnie, kiedy nie ma z kim pójść w aleję ani na plażę.
Reposted fromchocoway chocoway viaviva-salvadore viva-salvadore
22:42
Try to learn to breathe deeply, really to taste food when you eat, and when you sleep, really to sleep. Try as much as possible to be wholly alive with all your might, and when you laugh, laugh like hell. And when you get angry, get good and angry. Try to be alive. You will be dead soon enough.
Ernest Hemingway
Reposted fromenyopax enyopax viaviva-salvadore viva-salvadore
22:41
7666 3599 420

oil paint by Fabian Perez

Reposted fromvesania vesania viaviva-salvadore viva-salvadore
kopciurek
22:41
9011 dd5a 420
22:41
0314 4a34 420
Reposted fromnoirceur noirceur viaviva-salvadore viva-salvadore
22:41
22:39
8426 25f9 420

since-the-900s:

link6echo:

snitchwillow:

woodelf68:

catgifcentral:

…and she’s gone 

Another victim of the Void.

I love her facial expression right before she slips through lol. she just pauses and is like “welp, here I go, goodbye world”

I woke my bf up by cackling for WAY too long over this

Reposted fromgreggles greggles viaBalladyna Balladyna
kopciurek
22:39
6912 4e66
Reposted fromflorentyna florentyna viaMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl