Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

kopciurek
21:19
#509
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viay-xcv-y y-xcv-y
kopciurek
21:18
0888 bd7b 420
Reposted fromhestjapa hestjapa viasilvermoon silvermoon
kopciurek
21:18
7795 0b25 420
Reposted fromsimpsons simpsons viasomebodytolove somebodytolove
kopciurek
21:18
8791 1830 420
Reposted frommisieq misieq viasomebodytolove somebodytolove
kopciurek
21:17
2647 1558 420
Reposted fromkrzysk krzysk
21:17
4413 a207 420
kopciurek
21:17
0685 e729
Reposted fromadzix69 adzix69 viasomebodytolove somebodytolove
kopciurek
21:17
kopciurek
21:16
4739 9b2b 420
Reposted fromrol rol viay-xcv-y y-xcv-y
kopciurek
21:16
wszędzie, dosłownie wszędzie..
kopciurek
21:15
Boże, dlaczego jest wszędzie tak kurewsko smutno? 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
kopciurek
21:15
1001 2876 420
Reposted fromXibalba11 Xibalba11 viapessimist-life pessimist-life
kopciurek
21:12
Reposted fromwinduru winduru viay-xcv-y y-xcv-y
kopciurek
21:12
2527 f04f
Reposted fromvegetazen vegetazen viay-xcv-y y-xcv-y
21:11
kopciurek
21:10
8208 cb9f 420
kopciurek
21:10
4225 fec9 420
Reposted fromktosiowa ktosiowa viasomebodytolove somebodytolove
kopciurek
21:10
0409 4856 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasomebodytolove somebodytolove
21:10
0698 39bb 420
kopciurek
21:09
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl