Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2017

20:43
20:42
5730 b0c6 420
Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets
kopciurek
20:42
5610 d438 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viacats cats
kopciurek
20:42
5886 49c6 420

March 28 2017

kopciurek
21:22
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
kopciurek
21:18
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viasmutnazupa smutnazupa
kopciurek
21:17
3978 270c 420
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
kopciurek
21:14
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier
kopciurek
21:13
kopciurek
21:07
9120 85cb 420
Reposted fromzglowawchmurach zglowawchmurach viay-xcv-y y-xcv-y

March 27 2017

kopciurek
22:50
6181 6f76 420
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
kopciurek
22:50
7238 0322 420
Reposted fromkrzysk krzysk
kopciurek
22:50
7563 7b88
Reposted fromqb qb viay-xcv-y y-xcv-y
kopciurek
22:45
Za krótką chwilę pełnego szczęścia płaci się przewlekłym bólem.
— Anna Maria Nowakowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viay-xcv-y y-xcv-y
kopciurek
22:45
8411 cc7a 420
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viay-xcv-y y-xcv-y
22:44
8266 02ab 420
Reposted fromerial erial viay-xcv-y y-xcv-y
22:44
Wiem, że mam różne oblicza.
Raz łatwo się ze mną dogadać
Ale czasem nie da się ze mną wytrzymać
— (via perdiditt)
Reposted fromshitsuri shitsuri viay-xcv-y y-xcv-y
kopciurek
22:43
rok temu o tej porze też było chujowo
Reposted fromcompromise compromise viay-xcv-y y-xcv-y
kopciurek
22:43
Nie żałuje rzeczy, które zrobiłam źle. Żałuję dobrych rzeczy, które zrobiłam dla nieodpowiednich ludzi.
kopciurek
22:42
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
Reposted fromniewychowana niewychowana viay-xcv-y y-xcv-y
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl